Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы территориясендә урнашкан хуҗасыз күчемсез милек объектларына муниципаль милек хокукын ачыклау һәм рәсмиләштерү һәм хуҗасыз объектлар астындагы җир кишәрлекләрен дәүләт кадастр исәбенә кую буенча Комиссия

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International