Комиссия турында нигезләмә

Эш 
ТР Менделеевск муниципаль районы башкарма комитеты каршындагы туберкулезны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия турында

1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы туберкулезны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия (алга таба-Комиссия) Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы халкы арасында туберкулезның таралуын кисәтүгә, туберкулез белән авыручыларны социаль һәм медицина реабилитациясенә юнәлдерелгән бурычларны хәл итүдә җирле үзидарә органнары, ведомстволар, учреждениеләр һәм оешмалар эшчәнлегенең үзара һәм килешенүен тәэмин итүче координацион орган булып тора.
2. Комиссия үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы Конституциясенә, федераль законнарга һәм Татарстан Республикасы законнарына, Россия Федерациясе Хөкүмәте карарларына һәм күрсәтмәләренә, норматив хокукый актларга таяна

Соңгы яңарту: 2020 елның 2 октябре, 11:17

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International